CNY là gì? Ý nghĩa của từ cny - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

CNY là gì? Ý nghĩa của từ cny

CNY là gì ?

CNY là “Chinese Yuan Renminbi” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNY

CNY có nghĩa “Chinese Yuan Renminbi”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân dân tệ Trung Quốc”.

CNY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNY là “Chinese Yuan Renminbi”.

Một số kiểu CNY viết tắt khác:
+ ConnectNY: Kết nốiNY.
+ Currency Renminbi: Đồng nhân dân tệ.

Post Top Ad