NVIC là gì? Ý nghĩa của từ nvic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

NVIC là gì? Ý nghĩa của từ nvic

NVIC là gì ?

NVIC là “Nested Vectored Interrupt Controller” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NVIC

NVIC có nghĩa “Nested Vectored Interrupt Controller”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển ngắt vector lồng nhau”.

NVIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NVIC là “Nested Vectored Interrupt Controller”.

Một số kiểu NVIC viết tắt khác:
+ National Vaccine Information Center: Trung tâm thông tin vắc xin quốc gia.
+ Navigation and Vessel Inspection Circulars: Thông tư điều hướng và kiểm tra tàu thuyền.
+ Nehru Vidhyalay Inter College: Cao đẳng liên thông Nehru Vidhyalay.
+ Navigation and Vessel Inspection Circular: Thông tư Điều hướng và Kiểm tra Tàu thuyền.

Post Top Ad