VRF là gì? Ý nghĩa của từ vrf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

VRF là gì? Ý nghĩa của từ vrf

VRF là gì ?

VRF là “Verifiable Random Function” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VRF

VRF có nghĩa “Verifiable Random Function”, dịch sang tiếng Việt là “Chức năng ngẫu nhiên có thể kiểm chứng”.

VRF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VRF là “Verifiable Random Function”.

Một số kiểu VRF viết tắt khác:
+ Variable Refrigerant Flow: Lưu lượng môi chất lạnh thay đổi.
+ Value Reporting Foundation: Tổ chức báo cáo giá trị.
+ Virtual Routing and Forwarding: Định tuyến và chuyển tiếp ảo.
+ Vision Research Foundation: Quỹ nghiên cứu tầm nhìn.
+ Vogtland Regional Fernsehen: Vùng Vogtland Fernsehen.
+ Venezuela Recovery Fund: Quỹ phục hồi Venezuela.
+ Vector Relational Format: Định dạng quan hệ véc tơ.
+ Vitiligo Research Foundation: Tổ chức nghiên cứu bệnh bạch biến.
+ Van Riemsdijk Foundation: Quỹ Van Riemsdijk.
+ Variation in Response Functions: Sự thay đổi trong chức năng phản hồi.

Post Top Ad