MB là gì? Ý nghĩa của từ mb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

MB là gì? Ý nghĩa của từ mb

MB là gì ?

MB là “Minimum Bias” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MB

MB có nghĩa “Minimum Bias”, dịch sang tiếng Việt là “Xu hướng tối thiểu”.

MB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MB là “Minimum Bias”.

Một số kiểu MB viết tắt khác:
+ Milton Bradley.
+ megabase.
+ megabyte.
+ Monetary Board: Ban tiền tệ.
+ Myocardial Bridge: Cầu cơ tim.
+ Million Bases: Triệu cơ sở.
+ Microbiology: Vi trùng học.
+ millibar: milibar.
+ Management Board: Ban quản lý.
+ Methanobactin.
+ Metal Bulletin: Bản tin kim loại.
+ Medulloblastoma: U nguyên bào tủy.
+ Mastoid Breadth: Chiều rộng xương chũm.
+ Mehrauli Badarpur.
+ Middle Boreal: Trung phương bắc.

Post Top Ad