GAFA là gì? Ý nghĩa của từ gafa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

GAFA là gì? Ý nghĩa của từ gafa

GAFA là gì ?

GAFA là “Geometric and Functional Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAFA

GAFA có nghĩa “Geometric and Functional Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích hình học và chức năng”.

GAFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAFA là “Geometric and Functional Analysis”.

Một số kiểu GAFA viết tắt khác:
+ Geometric Aspects of Functional Analysis: Khía cạnh hình học của giải tích hàm.
+ Ghana Amateur Football Association: Hiệp hội bóng đá nghiệp dư Ghana.

Post Top Ad