STAT là gì? Ý nghĩa của từ stat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

STAT là gì? Ý nghĩa của từ stat

STAT là gì ?

STAT là “Signal Transducer and Activator of Transcription” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STAT

STAT có nghĩa “Signal Transducer and Activator of Transcription”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chuyển đổi tín hiệu và bộ kích hoạt phiên mã”.

STAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STAT là “Signal Transducer and Activator of Transcription”.

Một số kiểu STAT viết tắt khác:
+ Special Tertiary Admissions Test: Kỳ thi tuyển sinh đại học đặc biệt.
+ St. Albert Transit: Quá cảnh St. Albert.

Post Top Ad