CLAD là gì? Ý nghĩa của từ clad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

CLAD là gì? Ý nghĩa của từ clad

CLAD là gì ?

CLAD là “Critical Loads of Atmospheric Deposition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CLAD

CLAD có nghĩa “Critical Loads of Atmospheric Deposition”, dịch sang tiếng Việt là “Tải trọng quan trọng của lắng đọng khí quyển”.

CLAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLAD là “Critical Loads of Atmospheric Deposition”.

Một số kiểu CLAD viết tắt khác:
+ Centre de linguistique appliquée de Dakar: Trung tâm ngôn ngữ học ứng dụng Dakar.
+ Chronic Lung Allograft Dysfunction: Rối loạn chức năng ghép phổi mãn tính.
+ Center for Latin American Administration for Development: Trung tâm Quản lý Phát triển Mỹ Latinh.

Post Top Ad