FA là gì? Ý nghĩa của từ fa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

FA là gì? Ý nghĩa của từ fa

FA là gì ?

FA là “Fluctuating Asymmetry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FA

FA có nghĩa “Fluctuating Asymmetry”, dịch sang tiếng Việt là “Dao động bất đối xứng”.

FA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FA là “Fluctuating Asymmetry”.

Một số kiểu FA viết tắt khác:
+ Forever Alone: Mãi cô đơn.
+ Football Association: Hội túc cầu.
+ Families Anonymous: Gia đình ẩn danh.
+ Fractional Anisotropy: Phân số bất đẳng thức.
+ Recovery Anonymous: Khôi phục ẩn danh.
+ First Ascent: Đi lên đầu tiên.
+ Football Alliance: Liên minh bóng đá.
+ Final A: Trận chung kết A.
+ Fertility Awareness: Nhận thức về khả năng sinh sản.
+ Football Australia: Bóng đá Úc.
+ Fanconi Anemia: Thiếu máu Fanconi.

Post Top Ad