FM là gì? Ý nghĩa của từ fm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

FM là gì? Ý nghĩa của từ fm

FM là gì ?

FM là “Frequency Modulation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FM

FM có nghĩa “Frequency Modulation”, dịch sang tiếng Việt là “Điều chế tần số”.

FM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FM là “Frequency Modulation”.

Post Top Ad