RAM là gì? Ý nghĩa của từ ram - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

RAM là gì? Ý nghĩa của từ ram

RAM là gì ?

RAM là “Random Access Memory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RAM

RAM có nghĩa “Random Access Memory”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhớ truy cập tạm thời”.

RAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RAM là “Random Access Memory”.

Một số kiểu RAM viết tắt khác:
+ Rolling Airframe Missile: Tên lửa khung máy bay lăn.
+ Random Access Machine: Máy truy cập ngẫu nhiên.
+ Revolutionary Action Movement: Phong trào hành động cách mạng.
+ Renew America Movement: Phong trào đổi mới nước Mỹ.
+ Radiation Absorbent Material: Vật liệu hấp thụ bức xạ.
+ Royal Academy of Music: Học viện Âm nhạc Hoàng gia.
+ Riverside Arts Market: Chợ nghệ thuật ven sông.
+ Regnus Agnus Mundi: Vương quốc của Chiên Con trên Thế giới.
+ Random Access Music: Âm nhạc truy cập ngẫu nhiên.
+ Rise Above Movement: Vượt lên trên phong trào.
+ Remote Area Medical: Y tế vùng sâu vùng xa.
+ Royal Air Maroc: Hàng không Hoàng gia Ma-rốc.
+ Royal Alberta Museum: Bảo tàng Hoàng gia Alberta.
+ Romanian Association in Malaysia: Hiệp hội Rumani tại Malaysia.
+ Richmond Academy of Medicine: Học viện Y khoa Richmond.
+ Racine Art Museum: Bảo tàng Nghệ thuật Racine.
+ Rights Assertion Mark : Dấu khẳng định quyền.
+ Rock Australia Magazine: Tạp chí Rock Australia.
+ Radar Absorbent Materials: Vật liệu hấp thụ radar.
+ Reconnaissance Air Meet: Cuộc gặp gỡ trinh sát trên không.
+ Rural, Agricultural nd Medium: Nông thôn, Nông nghiệp và Trung bình.

Post Top Ad