GLT là gì? Ý nghĩa của từ glt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

GLT là gì? Ý nghĩa của từ glt

GLT là gì ?

GLT là “Goal-Line Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GLT

GLT có nghĩa “Goal-Line Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ Goal-Line”.

GLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLT là “Goal-Line Technology”.

Một số kiểu GLT viết tắt khác:
+ HSBC Global Technology: HSBC Công Nghệ Toàn Cầu.
+ Guided Light Transit: Vận chuyển ánh sáng có hướng dẫn.
+ Great Lakes Transportation: Giao thông vận tải Great Lakes.
+ Green's Literal Translation: Bản dịch theo nghĩa đen của Green.
+ Glucose Loading Test: Kiểm tra tải glucose.
+ Global Leaders of Tomorrow: Các nhà lãnh đạo toàn cầu của tương lai.
+ Green Line Transformation: Chuyển đổi đường màu xanh lá cây.
+ Global Leader of Tomorrow: Nhà lãnh đạo toàn cầu của ngày mai.
+ Groningen Long Term: Groningen dài hạn.
+ Global Language Table: Bảng ngôn ngữ toàn cầu.
+ Gypsy Liaison Team: Đội liên lạc giang hồ.

Post Top Ad