OZP là gì? Ý nghĩa của từ ozp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

OZP là gì? Ý nghĩa của từ ozp

OZP là gì ?

OZP là “Outline Zoning Plan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OZP

OZP có nghĩa “Outline Zoning Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch phân vùng phác thảo”.

OZP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OZP là “Outline Zoning Plan”.

Một số kiểu OZP viết tắt khác:
+ Observatoire des Zones Prioritaires: Đài quan sát các khu vực ưu tiên.

Post Top Ad