CNF là gì? Ý nghĩa của từ cnf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

CNF là gì? Ý nghĩa của từ cnf

CNF là gì ?

CNF là “Class Number Formula” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNF

CNF có nghĩa “Class Number Formula”, dịch sang tiếng Việt là “Công thức số lớp”.

CNF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNF là “Class Number Formula”.

Một số kiểu CNF viết tắt khác:
+ Conjunctive Normal Form: Hình thức bình thường liên kết.
+ Chomsky Normal Form: Dạng Chuẩn Chomsky.
+ Cloud-Native Network Function: Chức năng mạng gốc trên đám mây.
+ Chin National Front: Mặt trận dân tộc Chín.
+ Commonwealth Naval Forces: Lực lượng Hải quân Liên bang.
+ Caucasus Nature Fund: Quỹ tự nhiên Kavkaz.
+ Chin National Army: Quân đội quốc gia chin.
+ Computer Navigation Fix: Sửa lỗi điều hướng máy tính.
+ Canadian Nature Federation: Liên đoàn Thiên nhiên Canada.
+ Cloud-Native Network Functions: Chức năng mạng gốc trên đám mây.
+ Creative Nonfiction Foundation: Tổ chức phi hư cấu sáng tạo.
+ Cameroons National Federation: Liên đoàn Quốc gia Cameroon.

Post Top Ad