COSTAR là gì? Ý nghĩa của từ costar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

COSTAR là gì? Ý nghĩa của từ costar

COSTAR là gì ?

COSTAR là “Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COSTAR

COSTAR có nghĩa “Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement”, dịch sang tiếng Việt là “Thay thế trục kính viễn vọng không gian quang học hiệu chỉnh”.

COSTAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COSTAR là “Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement”.

Một số kiểu COSTAR viết tắt khác:
+ COmputer STored Ambulatory Record: Bản ghi xe cứu thương được lưu trữ trên máy tính.

Post Top Ad