EMEA là gì? Ý nghĩa của từ emea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

EMEA là gì? Ý nghĩa của từ emea

EMEA là gì ?

EMEA là “European Medicines Evaluation Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EMEA

EMEA có nghĩa “European Medicines Evaluation Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan đánh giá thuốc châu Âu”.

EMEA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EMEA là “European Medicines Evaluation Agency”.

Một số kiểu EMEA viết tắt khác:
+ Europe, Middle East & Africa: Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.
+ European Medicinal Agency: Cơ quan Dược phẩm Châu Âu.
+ European Music Educators Association: Hiệp hội các nhà giáo dục âm nhạc châu Âu.

Post Top Ad