CWW là gì? Ý nghĩa của từ cww - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

CWW là gì? Ý nghĩa của từ cww

CWW là gì ?

CWW là “Cable & Wireless Worldwide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CWW

CWW có nghĩa “Cable & Wireless Worldwide”, dịch sang tiếng Việt là “Cáp & Không dây Toàn cầu”.

CWW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CWW là “Cable & Wireless Worldwide”.

Một số kiểu CWW viết tắt khác:
+ Children Without Worms: Trẻ không có giun.
+ Chief Wildlife Warden: Trưởng bảo vệ động vật hoang dã.
+ Cruciform Wing Weapons: Vũ khí cánh hình chữ thập.
+ Cyber Warfare Wing: Cánh chiến tranh mạng.

Post Top Ad