DCB là gì? Ý nghĩa của từ dcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

DCB là gì? Ý nghĩa của từ dcb

DCB là gì ?

DCB là “Data Center Bridging” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCB

DCB có nghĩa “Data Center Bridging”, dịch sang tiếng Việt là “Cầu nối trung tâm dữ liệu”.

DCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCB là “Data Center Bridging”.

Một số kiểu DCB viết tắt khác:
+ Data Control Block: Khối kiểm soát dữ liệu.
+ Dame Commander: Chỉ huy Dame.
+ Daedong Credit Bank: Ngân hàng tín dụng Daedong.
+ Detection of Crimes Bureau: Cục phát hiện tội phạm.
+ Direct Carrier Billing: Thanh toán trực tiếp qua nhà cung cấp dịch vụ di động.
+ Disconnecting Circuit Breaker: Ngắt kết nối bộ ngắt mạch.
+ Dakota College at Bottineau: Cao đẳng Dakota tại Bottineau.
+ Double Cantilever Beam: Dầm công xôn kép.
+ Drug-Coated Balloon: Bóng bay bọc thuốc.
+ Detection of Crime Branch: Phát hiện chi nhánh tội phạm.
+ Digital Control Bus: Xe buýt điều khiển kỹ thuật số.
+ Decimal Currency Board: Bảng tiền tệ thập phân.
+ Distance Control Boats: Thuyền kiểm soát khoảng cách.
+ Direct Copper Bond: Trái phiếu đồng trực tiếp.
+ Derbyshire Cricket Board: Bảng cricket Derbyshire.
+ Dehu Cantonment Board: Hội đồng quản trị bang Dehu.
+ Digital Circuit Behavior: Hành vi mạch kỹ thuật số.
+ Development Communications Building: Tòa nhà Truyền thông Phát triển.
+ Delhi Cantonment Board: Hội đồng quản trị bang Delhi.
+ Debt-Conversion Bonds: Trái phiếu chuyển đổi nợ.
+ Distant Control Boat: Thuyền kiểm soát xa.
+ Diving Control Board: Ban kiểm soát lặn.
+ Development Center for Biotechnology: Trung tâm Phát triển Công nghệ Sinh học.
+ Del Carril-Barbieri.
+ Dichlorobenzene.
+ Department of Computational Biology: Khoa Sinh học Tính toán.
+ Dictionary of Canadian Biography: Từ điển Tiểu sử Canada.
+ Division of Cancer Biology: Khoa Sinh học Ung thư.
+ District of Columbia Bar: Quận của Columbia Bar.
+ Debt Conciliation Board: Ban đối chiếu Nợ.

Post Top Ad