MIMIC là gì? Ý nghĩa của từ mimic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

MIMIC là gì? Ý nghĩa của từ mimic

MIMIC là gì ?

MIMIC là “Morphed Integrated Microwave Imagery at CIMSS” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIMIC

MIMIC có nghĩa “Morphed Integrated Microwave Imagery at CIMSS”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh vi sóng tích hợp Morphed tại CIMSS”.

MIMIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIMIC là “Morphed Integrated Microwave Imagery at CIMSS”.

Một số kiểu MIMIC viết tắt khác:
+ Michigan Metropolitan Information Center: Trung tâm thông tin đô thị Michigan.
+ Multiple Indicator Multiple Cause: Nhiều chỉ báo Nhiều nguyên nhân.
+ Microwave/Millimeter Wave Monolithic Integrated Circuit: Vi mạch tích hợp nguyên khối sóng milimet / sóng milimet.

Post Top Ad