DCD là gì? Ý nghĩa của từ dcd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

DCD là gì? Ý nghĩa của từ dcd

DCD là gì ?

DCD là “Developmental Coordination Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCD

DCD có nghĩa “Developmental Coordination Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn phối hợp phát triển”.

DCD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCD là “Developmental Coordination Disorder”.

Một số kiểu DCD viết tắt khác:
+ Dead Can Dance: Chết Có Thể Nhảy.
+ Dubai Civil Defense: Dân phòng Dubai.
+ Data Carrier Detect: Phát hiện sóng mang dữ liệu.
+ Digital Communications Division: Phòng Truyền thông số.
+ Department of Community Development: Sở Phát triển Cộng đồng.
+ Downstream Channel Descriptor: Bộ mô tả kênh xuôi dòng.
+ Data Carddass: Thẻ dữ liệu.
+ Development Co-operation Directorate: Ban Hợp tác Phát triển.
+ Dance Collection Danse: Bộ sưu tập khiêu vũ Danse.
+ Dicyandiamide.
+ Donation after Cardiac Death: Quyên góp sau khi chết tim.
+ Diamond Comic Distributors: Nhà phân phối truyện tranh kim cương.
+ Directorate of Communications Development: Tổng cục phát triển truyền thông.
+ Defence Cross for Distinguished: Quốc phòng chéo cho xuất sắc.
+ Dead Code Detector: Máy dò mã chết.
+ Don't Care a Damn: Đừng quan tâm một chút chết tiệt.
+ Disney Comics Database: Cơ sở dữ liệu truyện tranh Disney.
+ Dewar-Chatt-Duncanson.
+ Detroit Country Day: Ngày quốc gia Detroit.
+ Dissostichus Catch Document: Tài liệu bắt Dissostichus.
+ Dominant Color Descriptor: Bộ mô tả màu chủ đạo.
+ Deseret Chemical Depot: Kho hóa chất Deseret.

Post Top Ad