DCME là gì? Ý nghĩa của từ dcme - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

DCME là gì? Ý nghĩa của từ dcme

DCME là gì ?

DCME là “Digital Circuit Multiplication Equipment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCME

DCME có nghĩa “Digital Circuit Multiplication Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị nhân mạch kỹ thuật số”.

DCME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCME là “Digital Circuit Multiplication Equipment”.

Post Top Ad