SWA là gì? Ý nghĩa của từ swa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

SWA là gì? Ý nghĩa của từ swa

SWA là gì ?

SWA là “System Work area” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SWA

SWA có nghĩa “System Work area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực làm việc hệ thống”.

SWA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SWA là “System Work area”.

Một số kiểu SWA viết tắt khác:
+ Steel Wire Armoured: Dây thép bọc thép.
+ Scotch Whisky Association: Hiệp hội rượu whisky Scotch.
+ South West Africa: Tây Nam Phi.
+ Scottish Wrestling Alliance: Liên minh đấu vật Scotland.
+ SOAP with Attachments: SOAP có tệp đính kèm.
+ Sanitation and Water for All: Vệ sinh và Nước cho Tất cả.
+ ScreenWriters Association: Hiệp hội biên kịch.
+ Supreme White Alliance: Liên minh trắng tối cao.
+ Singapore Women’s Association: Hiệp hội phụ nữ Singapore.
+ Sinarmas World Academy: Học viện Thế giới Sinarmas.
+ Southern Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật phía Nam.
+ Southern Wrestling Alliance: Liên minh đấu vật miền Nam.
+ Southern Water Authority: Cục Thủy lợi Miền Nam.
+ Solo Wargamers Association: Hiệp hội game thủ solo.
+ Safe Work Australia: Làm Việc An Toàn Úc.
+ Slovene Writers' Association: Hiệp hội nhà văn Slovenia.
+ Sensor Web Alliance: Liên minh web cảm biến.
+ Shockwave Audio: Âm thanh sóng xung kích.
+ Society of Women Artists: Hội nữ nghệ sĩ.
+ Security Watch Africa: An Ninh Theo Dõi Châu Phi.
+ Sustainable World Academy: Học viện thế giới bền vững.
+ State Workers Agency: Cơ quan Công nhân Nhà nước.
+ Super Wrestling Alliance: Liên minh đô vật siêu hạng.
+ South West Asia: Tây Nam Á.
+ Startup West Africa: Khởi nghiệp Tây Phi.
+ Spanish Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật Tây Ban Nha.
+ Social Welfare Administration: Quản lý phúc lợi xã hội.
+ State Wildlife Areas: Khu động vật hoang dã của bang.
+ Solar Wind Analyser: Máy phân tích gió mặt trời.
+ South-West Africa: Tây Nam Phi.
+ Slow-wave activity: Hoạt động sóng chậm.

Post Top Ad