LTM là gì? Ý nghĩa của từ ltm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

LTM là gì? Ý nghĩa của từ ltm

LTM là gì ?

LTM là “Long-term memory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LTM

LTM có nghĩa “Long-term memory”, dịch sang tiếng Việt là “Trí nhớ dài hạn”.

LTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LTM là “Long-term memory”.

Một số kiểu LTM viết tắt khác:
+ Little Theatre Movement: Phong trào sân khấu nhỏ.
+ Linear topic map: Bản đồ chủ đề tuyến tính.
+ Local Traffic Manager: Quản lý giao thông địa phương.
+ London Trust Media: Truyền thông tin cậy Luân Đôn.
+ Limited-time modes: Chế độ giới hạn thời gian.
+ Low Thermal Mass: Khối lượng nhiệt thấp.
+ Lion-tailed Macaquesone: Macaquesone đuôi sư tử.
+ Linear Transponder Module: Mô-đun Transponder tuyến tính.
+ Least To Most: Ít nhất đến nhiều nhất.
+ Literature Technology Media: Văn học Công nghệ Truyền thông.

Post Top Ad