SMV là gì? Ý nghĩa của từ smv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

SMV là gì? Ý nghĩa của từ smv

SMV là gì ?

SMV là “Space Maneuver Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMV

SMV có nghĩa “Space Maneuver Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe cơ động không gian”.

SMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMV là “Space Maneuver Vehicle”.

Một số kiểu SMV viết tắt khác:
+ Selectable Mode Vocoder: Chế độ có thể lựa chọn Vocoder.
+ Soybean Mosaic Virus: Virus khảm đậu tương.
+ Sree Moola vilasam.
+ Superior Mesenteric vein: Tĩnh mạch mạc treo tràng trên.
+ Shanghai Multimedia Valley: Thung lũng đa phương tiện Thượng Hải.
+ Spin Master Ventures: Spin Master mạo hiểm.
+ Sony Music Video: Video âm nhạc của Sony.
+ Service Militaire Volontaire: Dịch vụ dân quân Volontaire.
+ Strawberry mottle virus: Virus đốm dâu.
+ Star of Military Valour: Ngôi sao dũng cảm quân sự.
+ Sena Madureira virus.

Post Top Ad