DESS là gì? Ý nghĩa của từ dess - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

DESS là gì? Ý nghĩa của từ dess

DESS là gì ?

DESS là “Distributed Energy Storage System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DESS

DESS có nghĩa “Distributed Energy Storage System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống lưu trữ năng lượng phân tán”.

DESS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DESS là “Distributed Energy Storage System”.

Một số kiểu DESS viết tắt khác:
+ Directorates of Economy and Statistics: Tổng cục Kinh tế và Thống kê.
+ Deimos Sky Survey: Khảo sát bầu trời Deimos.
+ Deep Eutectic Solvents: Dung môi Eutectic sâu.
+ District Energy Sharing System: Hệ thống chia sẻ năng lượng của quận.
+ Doha English Speaking School: Trường Anh ngữ Doha.
+ Dubai English Speaking School: Trường nói tiếng Anh Dubai.

Post Top Ad