IBPS là gì? Ý nghĩa của từ ibps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

IBPS là gì? Ý nghĩa của từ ibps

IBPS là gì ?

IBPS là “Institute of Banking Personnel Selection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IBPS

IBPS có nghĩa “Institute of Banking Personnel Selection”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Tuyển chọn nhân sự Ngân hàng”.

IBPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IBPS là “Institute of Banking Personnel Selection”.

Một số kiểu IBPS viết tắt khác:
+ India BPO Promotion Scheme: Chương trình xúc tiến BPO của Ấn Độ.
+ Indian Broadcasting Programme Service: Dịch vụ Chương trình Phát thanh Truyền hình Ấn Độ.
+ International Buddhist Progress Society: Hội Tiến bộ Phật giáo Quốc tế.
+ Interprocessor buffers: Bộ đệm liên bộ xử lý.

Post Top Ad