FT là gì? Ý nghĩa của từ ft - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

FT là gì? Ý nghĩa của từ ft

FT là gì ?

FT là “Full Time” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FT

FT có nghĩa “Full Time”, dịch sang tiếng Việt là “Toàn thời gian”.

FT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FT là “Full Time”.

Một số kiểu FT viết tắt khác:
+ Financial Times: Thời báo tài chính.
+ Fourier Transform: Biến đổi Fourier.
+ Foot: Chân.
+ Fluctuation theorem: Định lý dao động.

Post Top Ad