DLC là gì? Ý nghĩa của từ dlc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

DLC là gì? Ý nghĩa của từ dlc

DLC là gì ?

DLC là “Downloadable content” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLC

DLC có nghĩa “Downloadable content”, dịch sang tiếng Việt là “Nội dung có thể tải xuống”.

DLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLC là “Downloadable content”.

Một số kiểu DLC viết tắt khác:
+ Diamond-like carbon: Carbon giống như kim cương.
+ Democratic Leadership Council: Hội đồng lãnh đạo dân chủ.
+ Digital Loop Carrier: Nhà cung cấp vòng lặp kỹ thuật số.
+ Data Link Connector: Trình kết nối liên kết dữ liệu.
+ Data Link Control: Kiểm soát liên kết dữ liệu.
+ Diagnostic Link Connector: Trình kết nối liên kết chẩn đoán.
+ Dynamic Level Control: Kiểm soát mức động.
+ Discrete Logarithm Cryptography: Mật mã logarit rời rạc.
+ Dual Listed Companies: Công ty niêm yết kép.
+ Down-link communication: Giao tiếp đường xuống.
+ District Level Committee: Ủy ban cấp huyện.
+ Defence Lands Committee: Ủy ban Đất đai Quốc phòng.
+ Distance Learning Corporation: Tổng công ty đào tạo từ xa.
+ Data Language Corporation: Tổng công ty ngôn ngữ dữ liệu.
+ Direct Liquid Cooling: Làm mát bằng chất lỏng trực tiếp.
+ Dynamic Link Compatible: Tương thích liên kết động.
+ Dubai Logistics City: Thành phố hậu cần Dubai.
+ Distribution Line Carrier: Nhà cung cấp đường dây phân phối.
+ Dunes Learning Center: Trung tâm kiến thức Dunes.
+ Desktop Linux Consortium: Hiệp hội máy tính để bàn Linux.
+ Diamond Like Coating: Kim cương giống như lớp phủ.
+ District Learning Center: Trung tâm học liệu huyện.
+ Dioxin-like compound: hợp chất giống dioxin.
+ Discovery Land Company: Công ty Discovery Land.
+ Distance Learning Center: Trung tâm đào tạo từ xa.
+ Digital Library Consortium: Thư viện số Consortium.
+ Direct Lift Control: Kiểm soát thang máy trực tiếp.
+ Department of Languages and Cultures: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa.
+ Digitalis Like Compound: Hợp chất giống digitalis.
+ Delegated Legislation Committee: Ủy ban pháp chế được ủy quyền.
+ Digital Liberty Coalition: Liên minh tự do kỹ thuật số.
+ Data Link Communications: Truyền thông liên kết dữ liệu.
+ District Leadership Conference: Hội nghị lãnh đạo huyện.
+ Democratic Liberal Congress: Quốc hội Tự do Dân chủ.
+ Driver License Compact: Giấy phép lái xe nhỏ gọn.
+ Distributed Learning Course: Khóa học phân tán.
+ Dubai Lifestyle City: Thành phố Phong cách sống Dubai.

Post Top Ad