DMM là gì? Ý nghĩa của từ dmm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

DMM là gì? Ý nghĩa của từ dmm

DMM là gì ?

DMM là “Digital Molecular Matter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMM

DMM có nghĩa “Digital Molecular Matter”, dịch sang tiếng Việt là “Vật chất phân tử kỹ thuật số”.

DMM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMM là “Digital Molecular Matter”.

Một số kiểu DMM viết tắt khác:
+ Dynamic-maturational model: Mô hình động-trưởng thành.
+ Direct Metal Mastering: Làm chủ kim loại trực tiếp.
+ Disease Models & Mechanisms: Mô hình & Cơ chế bệnh tật.
+ Diffuse Mismatch Model: Mô hình không phù hợp khuếch tán.
+ Domestic Mail Manual: Hướng dẫn thư trong nước.
+ Disaster Management Metamodel: Siêu mô hình quản lý thiên tai.
+ Discarded Military Munitions: Đạn dược phế thải.
+ Defense Mechanisms Manual: Hướng dẫn cơ chế phòng thủ.
+ Dominion Marine Media.
+ Designated Market Maker: Nhà tạo lập thị trường được chỉ định.
+ Direct Mail Manager: Trình quản lý thư trực tiếp.
+ Deep Mixing Method: Phương pháp trộn sâu.
+ Data Migration Manager: Trình quản lý di chuyển dữ liệu.
+ Domain Mapping Matrices: Ma trận ánh xạ tên miền.
+ Delay Measurement Message: Tin nhắn đo độ trễ.
+ Digital Media Mart.
+ Domain Meta-model: Siêu mô hình tên miền.
+ Diplomatic Medal: Huân chương Ngoại giao.

Post Top Ad