PKA là gì? Ý nghĩa của từ pka - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

PKA là gì? Ý nghĩa của từ pka

PKA là gì ?

PKA là “Plethysmogram based Key Agreement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PKA

PKA có nghĩa “Plethysmogram based Key Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Thỏa thuận chính dựa trên Plethysmogram”.

PKA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PKA là “Plethysmogram based Key Agreement”.

Một số kiểu PKA viết tắt khác:
+ protein kinase A.
+ Primary Knock-on Atom: Sơ cấp Knock-on Atom.
+ Professional Karate Association: Hiệp hội Karate chuyên nghiệp.
+ Polyketal-like: Giống như đa nang.
+ Port Klang Authority: Chính quyền cảng Klang.
+ Podcast Painkiller Already: Thuốc giảm đau Podcast đã có.
+ Protein kinase.
+ Philippine Karate Association: Hiệp hội Karate Philippines.
+ Pasisikatin Kita Agency: Cơ quan Pasisikatin Kita.

Post Top Ad