PER là gì? Ý nghĩa của từ per - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

PER là gì? Ý nghĩa của từ per

PER là gì ?

PER là “Player Efficiency Rating” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PER

PER có nghĩa “Player Efficiency Rating”, dịch sang tiếng Việt là “Xếp hạng hiệu quả của người chơi”.

PER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PER là “Player Efficiency Rating”.

Một số kiểu PER viết tắt khác:
+ Period: Giai đoạn.
+ Proboscis Extension Reflex: Phản xạ mở rộng vòi.

Post Top Ad