SPIC là gì? Ý nghĩa của từ spic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

SPIC là gì? Ý nghĩa của từ spic

SPIC là gì ?

SPIC là “Student Pilot In Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPIC

SPIC có nghĩa “Student Pilot In Command”, dịch sang tiếng Việt là “Sinh Viên Phi Công Chỉ Huy”.

SPIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPIC là “Student Pilot In Command”.

Một số kiểu SPIC viết tắt khác:
+ Southern Petrochemical Industries Limited: Công Ty TNHH Công Nghiệp Hóa Dầu Miền Nam.
+ Southern Petrochemical Industries Corporation: Tổng Công Ty Công Nghiệp Hóa Dầu Miền Nam.
+ Society of Philippine Illustrators and Cartoonists: Hiệp hội các họa sĩ minh họa và biếm họa Philippines.
+ State Power Investment Corporation: Tổng công ty đầu tư điện lực nhà nước.

Post Top Ad