RRR là gì? Ý nghĩa của từ rrr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

RRR là gì? Ý nghĩa của từ rrr

RRR là gì ?

RRR là “Relative Risk Reduction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RRR

RRR có nghĩa “Relative Risk Reduction”, dịch sang tiếng Việt là “Giảm thiểu rủi ro tương đối”.

RRR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RRR là “Relative Risk Reduction”.

Một số kiểu RRR viết tắt khác:
+ Red River Radio: Đài sông hồng.
+ Reserve Requirement Ratio: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
+ Rubicon Research Repository: Kho nghiên cứu Rubicon.
+ Rassemblement Responsabilite Reussite.
+ Residual Resistivity Ratio: Tỷ lệ điện trở suất dư.
+ Ridge-Ridge-Ridge.
+ Royal Rhodesia Regiment: Trung đoàn Hoàng gia Rhodesia.
+ Reed Research Reactor: Lò phản ứng nghiên cứu cây sậy.
+ Records, Riley Reinhold: Hồ sơ, Riley Reinhold.
+ Risk Retention Reporter: Báo cáo lưu giữ rủi ro.
+ Rapid Runway Repair: Sửa chữa đường băng nhanh.
+ Rhythm, Rhyme, Results: Nhịp điệu, Vần điệu, Kết quả.
+ Recruiting and Retention Ribbon: Dải băng tuyển dụng và giữ chân.
+ Required Run Rate: Tốc độ chạy yêu cầu.
+ Regional Rail Revival: Hồi sinh đường sắt khu vực.
+ Regina Rifle Regiment: Trung đoàn súng trường Regina.
+ Rocket Rally Racing: Cuộc đua tên lửa.
+ Red Rickshaw Revolution: Cuộc cách mạng xe kéo đỏ.
+ Rietveld Research Residency: Khu nghiên cứu Rietveld.
+ Red Radio Ring: Vòng đài đỏ.

Post Top Ad