DND là gì? Ý nghĩa của từ dnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

DND là gì? Ý nghĩa của từ dnd

DND là gì ?

DND là “Do Not Disturb” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DND

DND có nghĩa “Do Not Disturb”, dịch sang tiếng Việt là “Đừng làm phiền”.

DND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DND là “Do Not Disturb”.

Một số kiểu DND viết tắt khác:
+ Department of National Defense: Bộ quốc phòng.
+ Detonation nanodiamond: Nổ kim cương nano.
+ Drunk 'n' Disorderly: Say rượu 'và' Rối loạn.
+ Dungeons & Dragons: Ngục tối & Rồng.
+ Department of National Defence: Bộ quốc phòng.
+ Dynamit Nobel Defence: Động lực bảo vệ Nobel.
+ Dispatch News Desk: Bàn tin công văn.
+ Department of Northern Development: Sở Phát triển Miền Bắc.
+ Directorate of Naval Design: Tổng cục thiết kế hải quân.
+ Dance and Dramatics: Khiêu vũ và kịch.
+ Demons, Nymphs, and Dragons: Ác quỷ, tiên nữ và rồng.
+ Doctor of Nutrition and Dietetics: Bác sĩ dinh dưỡng và ăn kiêng.
+ Department of the National Defense: Bộ quốc phòng.
+ Division of Neurodegenerative Disorders: Khoa Rối loạn thoái hóa thần kinh.

Post Top Ad