DRO là gì? Ý nghĩa của từ dro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

DRO là gì? Ý nghĩa của từ dro

DRO là gì ?

DRO là “Dielectric Resonator Oscillator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DRO

DRO có nghĩa “Dielectric Resonator Oscillator”, dịch sang tiếng Việt là “Dao động cộng hưởng điện môi”.

DRO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DRO là “Dielectric Resonator Oscillator”.

Một số kiểu DRO viết tắt khác:
+ Digital readout: Kỹ thuật số.
+ Distant Retrograde Orbit: Quĩ đạo lùi xa.
+ District Revenue Officer: Cán bộ thu ngân sách huyện.
+ Detention and Removal Operations: Hoạt động giam giữ và loại bỏ.
+ Dispute Resolution Organization: Tổ chức giải quyết tranh chấp.
+ Diesel Range Organics: Dòng Diesel hữu cơ.
+ Drone Recovery Officer: Nhân viên thu hồi Drone.
+ Diplomatik Rock Opera: Ngoại giao Rock Opera.
+ Daintree Rainforest Observatory: Đài quan sát rừng nhiệt đới Daintree.
+ Divisional Railway Office: Văn phòng Đường sắt Bộ phận.
+ Debt Relief Order: Lệnh xóa nợ.
+ Devon Record Office: Phòng thu âm Devon.
+ Dobrujan Revolutionary Organization: Tổ chức Cách mạng Dobrujan.
+ Decision, Risk and Operations: Quyết định, Rủi ro và Hoạt động.
+ Divisional Revenue Officer: Cán bộ doanh thu bộ phận.
+ Departmental Records Officer: Cán bộ hồ sơ Sở.
+ Divisional Revenue Officers: Cán bộ doanh thu bộ phận.
+ Darling Range Observatory: Đài thiên văn Darling Range.

Post Top Ad