TBA là gì? Ý nghĩa của từ tba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

TBA là gì? Ý nghĩa của từ tba

TBA là gì ?

TBA là “To Be Announced” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TBA

TBA có nghĩa “To Be Announced”, dịch sang tiếng Việt là “Được công bố”.

TBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBA là “To Be Announced”.

Một số kiểu TBA viết tắt khác:
+ Tributylamine.
+ Tertiary butyl alcohol: Rượu butyl bậc ba.
+ Traditional Birth Attendant: Người đỡ đẻ truyền thống.
+ The Black Room: Phòng Đen.
+ Tribal Brands Asia: Thương hiệu bộ lạc Châu Á.
+ The Blade Artist: Nghệ sĩ kiếm.
+ Triborough Bridge Authority: Cơ quan Cầu Triborough.
+ Telecommunications Business Act: Đạo luật kinh doanh viễn thông.
+ Time-Based Art: Nghệ thuật dựa trên thời gian.
+ Time Brokerage Agreement: Thỏa thuận môi giới thời gian.
+ trockenbeerenauslese.
+ Tennessee Bar Association: Hiệp hội luật sư Tennessee.
+ thermodynamic Bethe ansatz: Nhiệt động học Bethe ansatz.
+ Time-brokerage agreement: Hợp đồng môi giới thời gian.
+ Texas Buddhist Association: Hiệp hội Phật giáo Texas.
+ Tony Blair Associates: Hiệp hội Tony Blair.
+ Tenpin Bowling Australia: Tenpin Bowling Úc.
+ Traditional Birth Attendants: Người đỡ đẻ truyền thống.
+ Theatre Bay Area: Khu vực Vịnh Nhà hát.
+ Tedim Baptist Association: Hiệp hội Baptist Tedim.
+ The Buying Agency: Đại lý mua.
+ Trambahn Basel-Aesch.
+ Texas Bandmasters Association: Hiệp hội quản lý ban nhạc Texas.
+ Thomas Balsley Associates: Hiệp hội Thomas Balsley.

Post Top Ad