AFA là gì? Ý nghĩa của từ afa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

AFA là gì? Ý nghĩa của từ afa

AFA là gì ?

AFA là “Argentina Football Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFA

AFA có nghĩa “Argentina Football Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng đá Argentina”.

AFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFA là “Argentina Football Association”.

Một số kiểu AFA viết tắt khác:
+ American Family Association: Hiệp hội gia đình Mỹ.
+ Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft.
+ Asatru Folk Assembly: Hội dân gian Asatru.
+ Asia Fistball Association: Hiệp hội bóng đá châu Á.
+ Anti-Fascist Action: Hành động chống phát xít.
+ Alternating Finite Automaton: Máy tự động hữu hạn luân phiên.
+ American Football Association: Hiệp hội bóng đá Mỹ.
+ American Finance Association: Hiệp hội tài chính mỹ.
+ Artists For Artists: Nghệ sĩ cho nghệ sĩ.
+ Asian Film Awards: Giải thưởng Điện ảnh Châu Á.
+ A Foreign Affair: Ngoại Giao.
+ Arena Football Association: Hiệp hội bóng đá Arena.
+ Alumina-Forming Austenitic: Austenitic tạo thành alumin.
+ American Fidelity Assurance: Đảm bảo độ trung thực của Mỹ.
+ Action For Autism: Hành động vì người tự kỷ.
+ Association of Flight Attendants: Hiệp hội tiếp viên hàng không.
+ Air Force Academy: Học viện không quân.
+ Association for Feminist Anthropology: Hiệp hội nhân chủng học nữ quyền.
+ Approved Franchise Association: Hiệp hội nhượng quyền được phê duyệt.
+ Australian Freshwater Algae: Tảo Nước Ngọt Úc.
+ Amateur Football Alliance: Liên minh bóng đá nghiệp dư.
+ Academic Freedom Alliance: Liên minh tự do học thuật.
+ American Fowling Association: Hiệp hội gà chọi mỹ.
+ Ad Fontes Academy: Học viện phông chữ quảng cáo.
+ Adaptive Frequency Agility: Tần số thích ứng nhanh nhẹn.
+ Authorized Financial Advisers: Cố vấn tài chính được ủy quyền.
+ American Federation of Aviculture: Liên đoàn nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ.
+ ASEAN Federation of Accountants: Liên đoàn Kế toán ASEAN.
+ Alzheimer's Foundation of America: Tổ chức Alzheimer của Mỹ.
+ Athletic Financial Awards: Giải thưởng tài chính thể thao.
+ Anime Festival Asia: Lễ hội Anime Châu Á.
+ Advertising Federation of Australia: Liên đoàn quảng cáo Úc.
+ American Forensic Association: Hiệp hội pháp y Hoa Kỳ.
+ Andorran Financial Authority: Cơ quan tài chính Andorran.
+ Australian Family Association: Hiệp hội gia đình Úc.
+ American Freestyle Association: Hiệp hội tự do Mỹ.
+ Assam Football Association: Hiệp hội bóng đá Assam.
+ American Forensics Association: Hiệp hội pháp y Hoa Kỳ.
+ Asian Film Academy: Học viện Điện ảnh Châu Á.
+ Arab Fertilizer Association: Hiệp hội phân bón Ả Rập.
+ Algonquin Forestry Authority: Cơ quan Lâm nghiệp Algonquin.
+ American Flyers Airline: Hãng hàng không American Flyers.
+ Air Force Association: Hiệp hội không quân.
+ Aerosol-Forming Agent: Chất tạo sol khí.
+ Accredited Financial Analyst: Nhà phân tích tài chính được công nhận.
+ Authorised Financial Adviser: Cố vấn tài chính được ủy quyền.
+ American Family Act: Đạo luật gia đình Mỹ.
+ Access for All: Truy cập cho tất cả.
+ Association of Feminist Anthropology: Hiệp hội nhân chủng học nữ quyền.
+ Asian Film Archive: Kho lưu trữ phim châu á.
+ Action for Aids: Hành động vì Aids.
+ American Freedom Agenda: Chương trình nghị sự tự do của Mỹ.
+ Advanced First Aider: Sơ cứu viên nâng cao.
+ Acting for All: Hành động vì tất cả.
+ Avon Football Association: Hiệp hội bóng đá Avon.
+ American Fraternal Alliance: Liên minh huynh đệ Mỹ.
+ Association For Astronomy: Hiệp hội thiên văn học.
+ Anti Fascist Action: Hành động chống phát xít.
+ Army Field Artillery: Pháo binh dã chiến.
+ Amateur Football Association: Hiệp hội bóng đá nghiệp dư.
+ Architektur Fabrik Aachen: Kiến trúc sư Fabrik Aachen.
+ Ashley Famous Agency: Cơ quan nổi tiếng Ashley.
+ Aveiro Football Association: Hiệp hội bóng đá Aveiro.
+ Alliances for Africa: Liên minh cho Châu Phi.
+ All Flash Arrays: Tất cả các mảng Flash.
+ Alternate Funding Arrangement: Thu xếp tài trợ thay thế.
+ Armed Forces Academy: Học viện Lực lượng vũ trang.
+ Australian Field Artillery: Pháo binh dã chiến Úc.
+ Amateur Fencing Association: Hiệp hội đấu kiếm nghiệp dư.

Post Top Ad