DTO là gì? Ý nghĩa của từ dto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

DTO là gì? Ý nghĩa của từ dto

DTO là gì ?

DTO là “Data Transfer Object” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DTO

DTO có nghĩa “Data Transfer Object”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng truyền dữ liệu”.

DTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DTO là “Data Transfer Object”.

Một số kiểu DTO viết tắt khác:
+ Deodorized Tincture of Opium: Cồn khử mùi thuốc phiện.
+ Download To Own: Tải xuống để sở hữu.
+ Driverless Train Operation: Vận hành tàu không người lái.
+ Disruptive Technology Office: Văn phòng công nghệ đột phá.
+ Debt Tender Offer: Ưu đãi đấu thầu nợ.
+ Differential Time Offset: Chênh lệch thời gian.
+ Digital Transformation Office: Văn phòng chuyển đổi số.
+ District Transport Office: Phòng Giao thông vận tải huyện.
+ Detention and Training Order: Lệnh giam giữ và huấn luyện.
+ District Technical Office: Phòng kỹ thuật huyện.
+ Detailed Test Objective: Mục tiêu kiểm tra chi tiết.
+ Developmental Test Objective: Mục tiêu kiểm tra phát triển.
+ Divisional Traffic Officer: Cán bộ giao thông bộ phận.
+ Development Test Objective: Mục tiêu thử nghiệm phát triển.
+ Dublin Transportation Office: Văn phòng giao thông vận tải Dublin.
+ Distributed Tuning Objects: Đối tượng điều chỉnh phân tán.
+ Divisional Transport Officer: Cán bộ vận tải bộ phận.

Post Top Ad