IOPS là gì? Ý nghĩa của từ iops - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

IOPS là gì? Ý nghĩa của từ iops

IOPS là gì ?

IOPS là “I/O operations Per Second” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IOPS

IOPS có nghĩa “I/O operations Per Second”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động I/O mỗi giây”.

IOPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IOPS là “I/O operations Per Second”.

Một số kiểu IOPS viết tắt khác:
+ International Organization Partners: Đối tác tổ chức quốc tế.
+ Interoperability Profiles: Hồ sơ khả năng tương tác.
+ Intensive Outpatient Programs: Chương trình ngoại trú chuyên sâu.
+ International Organisation of Pension Supervisors: Tổ chức giám sát hưu trí quốc tế.
+ International Organization of Pension Supervisors: Tổ chức giám sát hưu trí quốc tế.
+ I/O Processors: Bộ xử lý I/O.

Post Top Ad