EDA là gì? Ý nghĩa của từ eda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

EDA là gì? Ý nghĩa của từ eda

EDA là gì ?

EDA là “Exploratory Data Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EDA

EDA có nghĩa “Exploratory Data Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích dữ liệu khám phá”.

EDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EDA là “Exploratory Data Analysis”.

Một số kiểu EDA viết tắt khác:
+ Electronic Design Automation: Tự động hóa thiết kế điện tử.
+ Electrodermal activity: Hoạt động điện da.
+ European Defence Agency: Cơ quan Quốc phòng Châu Âu.
+ Event-driven architecture: Kiến trúc hướng sự kiện.
+ Ectodysplasin A: Ectodysplase A.
+ European Dairy Association: Hiệp hội Sữa Châu Âu.
+ Economic Development Administration: Quản lý phát triển kinh tế.
+ Excess Defense Articles: Bài báo quốc phòng dư thừa.
+ Enterprise digital assistants: Trợ lý kỹ thuật số doanh nghiệp.
+ English Draughts Association: Hiệp hội soạn thảo tiếng Anh.
+ Excess Defense Article: Phòng thủ dư thừa.
+ Electronics Design Automation: Thiết Kế Điện Tử Tự Động Hóa.
+ Engineering Design Activities: Hoạt động thiết kế kỹ thuật.
+ Emergency Difficulty Adjustment: Điều chỉnh độ khó khẩn cấp.
+ European Diversity Awards: Giải thưởng đa dạng châu Âu.
+ Estimation of Distribution Algorithm: Ước tính thuật toán phân phối.
+ Electron Donor-Acceptor.
+ Event-driven architectures: Kiến trúc hướng sự kiện.
+ Economic Development Authority: Cơ quan phát triển kinh tế.
+ Entrepreneurship Development Academy: Học viện phát triển khởi nghiệp.
+ Elmira Downtown Arena: Nhà thi đấu trung tâm Elmira.
+ Elise Dillsworth Agency: Cơ quan Elise Dillsworth.
+ Eighth Doctor Adventures: Cuộc phiêu lưu của bác sĩ thứ tám.
+ Emirates Diving Association: Hiệp hội lặn Emirates.
+ Election Defense Alliance: Liên minh bảo vệ bầu cử.
+ Experimental Data Analyst: Nhà phân tích dữ liệu thử nghiệm.
+ Enterprise Digital Assistant: Trợ lý kỹ thuật số doanh nghiệp.
+ Energy Decomposition Analysis: Phân tích phân rã năng lượng.
+ Emirates Diplomatic Academy: Học viện Ngoại giao Emirates.
+ Economic Development Agency: Cục phát triển kinh tế.
+ Eritrean Democratic Alliance: Liên minh Dân chủ Eritrea.
+ Electoral District Association: Hiệp hội khu vực bầu cử.
+ Engineering Design Approval: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật.
+ Exotic Dancers Alliance: Liên minh vũ công kỳ lạ.
+ European Dailies Alliance: Liên minh báo châu Âu.
+ Eco Dentistry Association: Hiệp hội nha khoa sinh thái.
+ Estimation Distribution Algorithms: Thuật toán phân phối ước tính.
+ Economic Development Association: Hiệp hội phát triển kinh tế.
+ Egyptian Democratic Academy: Học viện Dân chủ Ai Cập.
+ Event Driven Architecture: Kiến trúc hướng sự kiện.
+ Estradiol diacetate.
+ Extrapolation Domain Analysis: Phân tích miền ngoại suy.
+ Education Development Association: Hiệp hội phát triển giáo dục.
+ Extra Domain A: Miền phụ A.

Post Top Ad