JD là gì? Ý nghĩa của từ jd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

JD là gì? Ý nghĩa của từ jd

JD là gì ?

JD là “Job Description” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JD

JD có nghĩa “Job Description”, dịch sang tiếng Việt là “Mô tả công việc”.

JD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JD là “Job Description”.

Một số kiểu JD viết tắt khác:
+ Juris Doctor: Bác sĩ luật.
+ Jerdarrian Devontae.
+ Julian Date: Ngày Julian.
+ Jamshed Daneja: Daneja bị kẹt.
+ Justice Department: Bộ Tư pháp.
+ Janta Dal.
+ Jurisprudence degree: Bằng luật học.

Post Top Ad