UTM là gì? Ý nghĩa của từ utm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

UTM là gì? Ý nghĩa của từ utm

UTM là gì ?

UTM là “Ultrasonic Thickness Measurement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UTM

UTM có nghĩa “Ultrasonic Thickness Measurement”, dịch sang tiếng Việt là “Đo độ dày siêu âm”.

UTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UTM là “Ultrasonic Thickness Measurement”.

Một số kiểu UTM viết tắt khác:
+ Universal Transverse Mercator.
+ University of Technology Malaysia: Đại học Công nghệ Malaysia.
+ University of Toronto Mississauga: Đại học Toronto Mississauga.
+ United Transformation Movement: Phong trào chuyển đổi thống nhất.
+ Unified Threat Management: Một loại Thiết bị bảo mật.
+ University of Technology, Mauritius: Đại học Công nghệ, Mauritius.
+ Universiti Teknologi Malaysia: Đại học Công nghệ Malaysia.
+ Universal Testing Machine: Máy kiểm tra đa năng.
+ Universal Turing Machine: Máy Turing vạn năng.
+ University of Tennessee at Martin: Đại học Tennessee tại Martin.
+ University of Technology, Malaysia: Đại học Công nghệ Malaysia.
+ Unit Training Management: Đơn vị quản lý đào tạo.
+ UAS Traffic Management: Quản lý lưu lượng UAS.
+ Upward Through-going Muons: Muon hướng lên.
+ Unmanned Traffic Management: Quản lý giao thông không người lái.
+ Universidad Thomas More: Đại học Thomas Thêm.
+ University Technology Malaysia: Đại học Công nghệ Malaysia.
+ Universal Transaction Monitor: Giám sát giao dịch toàn cầu.
+ University of Traditional Medicine: Đại học y học cổ truyền.
+ Universal Transport Medium: Phương tiện vận tải phổ thông.
+ Universal Transverse Mercater.

Post Top Ad