LUGS là gì? Ý nghĩa của từ lugs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

LUGS là gì? Ý nghĩa của từ lugs

LUGS là gì ?

LUGS là “Linux User Group Stuttgart” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LUGS

LUGS có nghĩa “Linux User Group Stuttgart”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm người dùng Linux Stuttgart”.

LUGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LUGS là “Linux User Group Stuttgart”.

Một số kiểu LUGS viết tắt khác:
+ Linux User Groups: Nhóm người dùng Linux.
+ Local User Groups: Nhóm người dùng cục bộ.
+ Lincoln University Guides and Scouts: Đại học Lincoln Hướng dẫn và Hướng đạo sinh.

Post Top Ad