GPM là gì? Ý nghĩa của từ gpm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

GPM là gì? Ý nghĩa của từ gpm

GPM là gì ?

GPM là “Gallons Per Minute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GPM

GPM có nghĩa “Gallons Per Minute”, dịch sang tiếng Việt là “Gallon mỗi phút”.

GPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPM là “Gallons Per Minute”.

Một số kiểu GPM viết tắt khác:
+ Global Precipitation Measurement: Đo lượng mưa toàn cầu.
+ General-purpose modeling: Mô hình mục đích chung.
+ General Paint & Manufacturing: Sản xuất & Sơn tổng hợp.
+ Graphical Path Method: Phương pháp đường dẫn đồ họa.
+ Gepanzerte Pioniermaschine.
+ Government Performance Management: Quản lý hiệu suất của chính phủ.
+ Guttural pouch mycosis: Bệnh nấm túi ruột.
+ Graduated Payment Mortgage: Thế chấp thanh toán tốt nghiệp.
+ Gardens Point Modula-2.
+ Gauss pseudospectral method: Phương pháp giả quang phổ Gauss.
+ Global Parliament of Mayors: Nghị viện thị trưởng toàn cầu.
+ Gross Processing Margin: Biên gia công gộp.
+ Green Party of Manitoba: Đảng xanh của Manitoba.
+ General Practice Models: Mô hình thực hành chung.
+ Grand Prix Manager: Người quản lý Grand Prix.
+ Global Precipitation Mission: Nhiệm vụ lượng mưa toàn cầu.
+ Good Psychiatric Management: Quản lý tâm thần tốt.
+ Gereja Protestan Maluku.
+ Global Peace Mission: Sứ mệnh Hòa bình Toàn cầu.

Post Top Ad