EHE là gì? Ý nghĩa của từ ehe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

EHE là gì? Ý nghĩa của từ ehe

EHE là gì ?

EHE là “Extremely High Energy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EHE

EHE có nghĩa “Extremely High Energy”, dịch sang tiếng Việt là “Năng lượng cực cao”.

EHE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EHE là “Extremely High Energy”.

Một số kiểu EHE viết tắt khác:
+ Ezrin Hirsh Entertainment: Giải trí Ezrin Hirsh.
+ Elective Home Education: Giáo dục tại nhà tự chọn.
+ Ezrin-Hirsh Entertainment: Giải trí Ezrin-Hirsh.
+ Environmental Hydrogen Embrittlement: Ô nhiễm hydro môi trường.

Post Top Ad