INTL là gì? Ý nghĩa của từ intl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

INTL là gì? Ý nghĩa của từ intl

INTL là gì ?

INTL là “International” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INTL

INTL có nghĩa “International”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc tế”.

INTL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng INTL là “International”.

Một số kiểu INTL viết tắt khác:
+ Internal: Nội bộ.

Post Top Ad