LLB là gì? Ý nghĩa của từ llb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

LLB là gì? Ý nghĩa của từ llb

LLB là gì ?

LLB là “Bachelor of Laws” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LLB

LLB có nghĩa “Bachelor of Laws”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân luật”.

LLB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLB là “Bachelor of Laws”.

Một số kiểu LLB viết tắt khác:
+ Lemon, Lime and Bitters: Chanh, chanh và đắng.
+ Low-Level Bootloader: Bộ tải khởi động cấp thấp.
+ Lingkaran Luar Butterworth.
+ Bachelor in Law: Cử nhân luật.
+ Little League Baseball: Giải bóng chày nhỏ.

Post Top Ad