FMC là gì? Ý nghĩa của từ fmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

FMC là gì? Ý nghĩa của từ fmc

FMC là gì ?

FMC là “Fundamental Modeling Concepts” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FMC

FMC có nghĩa “Fundamental Modeling Concepts”, dịch sang tiếng Việt là “Khái niệm mô hình cơ bản”.

FMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FMC là “Fundamental Modeling Concepts”.

Một số kiểu FMC viết tắt khác:
+ FPGA Mezzanine Card: Thẻ lửng FPGA.
+ Forward Markets Commission: Hoa hồng thị trường chuyển tiếp.
+ Fixed–mobile convergence: Hội tụ cố định-di động.
+ Federal Maritime Commission: Ủy ban Hàng hải Liên bang.
+ First Manhattan Co.: Công ty Manhattan đầu tiên.
+ Federal Medical Center: Trung tâm y tế liên bang.
+ Fraser Milner Casgrain.
+ Food Machinery Corporation: Công Ty Cổ Phần Máy Thực Phẩm.
+ Fibromatosis colli: Bệnh u xơ tử cung.
+ Frontier Medical College: Trường cao đẳng y tế biên giới.
+ Foothills Medical Centre: Trung tâm Y tế Foothills.
+ Formaldehyde Moulding Compound: Hợp chất khuôn Formaldehyde.
+ Free Methodist Church: Nhà thờ Giám lý miễn phí.
+ Flight Management Computers: Máy tính quản lý chuyến bay.
+ Forward Market Commission: Hoa hồng thị trường kỳ hạn.
+ Financial Monitoring Center: Trung tâm giám sát tài chính.
+ Federal Medical Centers: Trung tâm y tế liên bang.
+ Fully Mission Capable: Hoàn toàn có khả năng thực hiện nhiệm vụ.
+ Financial Markets Committee: Ủy ban thị trường tài chính.
+ Firewall Management Center: Trung tâm quản lý tường lửa.
+ Flinders Medical Centre: Trung tâm y tế Flinders.
+ Family Medicine Certification: Chứng nhận Y học Gia đình.
+ Family Movie Classics: Phim gia đình kinh điển.
+ Fixed Mobile Convergence: Hội tụ di động cố định.
+ Fund Management Company: Công ty quản lý quỹ.
+ Facilities Management Contract: Hợp đồng quản lý cơ sở vật chất.
+ Fixed-mobile convergence: Hội tụ di động cố định.
+ Festival Management Committee: Ban quản lý lễ hội.
+ Family Medicine Clinic: Phòng khám Y học gia đình.
+ Fermented Mixed Compost: Phân hữu cơ hỗn hợp lên men.
+ Fewest Moves Competition: Cuộc thi di chuyển ít nhất.
+ Faisalabad Municipal Corporation: Tổng công ty thành phố Faisalabad.
+ Forward Motion Compensation: Chuyển động tịnh tiến.
+ Foreign Military Cooperation: Hợp tác quân sự nước ngoài.
+ Ford Motor Company: Công ty ô tô Ford.
+ Fellows Morton & Clayton: Nghiên cứu sinh Morton & Clayton.
+ Fertilizer Marketing Corporation: Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Phân Bón.
+ Fazaia Medical College: Cao đẳng Y tế Fazaia.
+ Farm Management Canada: Quản lý trang trại Canada.
+ Field Maintenance Centre: Trung tâm bảo trì hiện trường.
+ Fluorescent Multilayer Card: Thẻ đa lớp huỳnh quang.
+ First Music Contact: Liên hệ âm nhạc đầu tiên.
+ Filter Manufacturers Community: Cộng đồng các nhà sản xuất bộ lọc.
+ Film Music Competition: Cuộc thi ca nhạc phim.
+ Federal Malayan Certificate: Giấy chứng nhận liên bang Malaysia.
+ Foreign Mission Committee: Ủy ban truyền giáo nước ngoài.
+ Forged Molding Compound: Hợp chất đúc rèn.
+ Friday Morning Club: Câu lạc bộ buổi sáng thứ sáu.
+ Fair Mortgage Collaborative: Hợp tác thế chấp công bằng.
+ Federation of Municipalities of Catalonia: Liên đoàn các đô thị của Catalonia.

Post Top Ad