DICO là gì? Ý nghĩa của từ dico - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

DICO là gì? Ý nghĩa của từ dico

DICO là gì ?

DICO là “German Institute for Community Organizing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DICO

DICO có nghĩa “German Institute for Community Organizing”, dịch sang tiếng Việt là “Viện tổ chức cộng đồng Đức”.

DICO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DICO là “German Institute for Community Organizing”.

Post Top Ad