TUT là gì? Ý nghĩa của từ tut - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

TUT là gì? Ý nghĩa của từ tut

TUT là gì ?

TUT là “Transforming Urban Transport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUT

TUT có nghĩa “Transforming Urban Transport”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển đổi giao thông đô thị”.

TUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUT là “Transforming Urban Transport”.

Một số kiểu TUT viết tắt khác:
+ Tampere University of Technology: Đại học Công nghệ Tampere.
+ Tulip Television: Tivi Tulip.
+ Targets Under Trees: Mục Tiêu Dưới Cây.
+ Thiers Urban Transport: Giao thông đô thị Thiers.
+ Theater Unter Tage: Nhà hát Unter Tage.

Post Top Ad