LOT là gì? Ý nghĩa của từ lot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

LOT là gì? Ý nghĩa của từ lot

LOT là gì ?

LOT là “Language Of Thought” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LOT

LOT có nghĩa “Language Of Thought”, dịch sang tiếng Việt là “ngôn ngữ của tư tưởng”.

LOT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LOT là “Language Of Thought”.

Post Top Ad